demo demo demo demo
      回流焊机
      波峰焊机
      印刷与贴片设备
      SMT钢网与蚀刻钢片
      锡炉,切脚机,发泡炉,等
  锡炉类
  剪脚机,磨刀机,成型机
  喷雾炉,接驳台
      辅助材料系列
 
回流焊 / 波峰焊 / 锡炉 / LED专用浸锡炉 / 手浸式锡炉 / 锡膏印刷机 / 手推式切脚机 / 定做锡炉 / 自动浸锡炉 / 小型波峰焊 / 无铅波峰焊 / 小型回流焊 / 回流焊机 / SMT钢网 / 激光钢网 / 成型机 / 剪脚机 / 接驳台 / 锡膏搅拌机等SMT焊接设备
 版权所有(2010-2015) 深圳市富硕自动化设备有限公司 All Rights Reserved Manage